banner8

Omuz, kol ve elde ağrı ve kasılmaları neden olur?

Omuz, kol ve elde ağrı ve kasılmaları neden olur ve sebepleri nelerdir? sorularının yanıtı sıkça merak edilerek araştırılıyor.

Sağlık 15.12.2020, 15:01 16.12.2020, 15:16
Omuz, kol ve elde ağrı ve kasılmaları neden olur?

Omuz, kol ve elde ağrı ve kasılmaları neden olur ve sebepleri nelerdir? sorularının yanıtı sıkça merak edilerek araştırılıyor.  İşte, Omuz, kol ve elde ağrı ve kasılmalarının nedenleri...

Omuz, kol ve elde ağrı ve kasılma: Kolun kendisinden çok aynı sinirleri paylaşan diğer kısımlarında ortaya çıkar.

Sebepleri :

1.Dolaysız nedenler: İncinme, burkulma, organları aşırı derecede yorma; genellikle hava cereyanında kaldıktan sonra ortaya çıkan kas ve lif dokusu ağrıları; yatakta okurken ya da araba kullanırken bicimsiz duruşlar, ya da soğuk ve rutubete maruz kalma. “Donmuş omuz”, omuz kayması.

2.Dolaylı nedenler: Kalbin çalışmasında düzensizlikleri (anjin ve koroner yetersizliği gibi); akciğer, pankreas, karaciğer, safra kesesi, mide, diyafram rahatsızlıkları. Poliomelitis (çocuk felci), akut zona, ya da sinir zafiyeti gibi sinirleri etkileyen rahatsızlıklar.

Kasılmış, sancılı omuz :

Geniş, dayanıklı, koruyucu bir doku kesesi ile içi boş bir küreden ibaret olan omuz ekleminin burkulması gençlikte pek seyrek görülür. Yaşlılıkta da artirit bu eklemleri kolay kolay etkileyemez. Bununla beraber eklemin çevresinde hareket eden yardımcı kısımlar vardır ki bunlar rahatsızlık verebilir.

Kasılmış, sancılı omuz orta yaşlardan itibaren yaygın bir şikayet konusudur. Bu şikayetler genellikle iki grupta toplanır:

Kas kılıfının yırtılması ve eklem çevresi kirişlerinin kopması: (Kısa süreli, iki haftadan az sürer. Doktora gidin).

Belirtileri: Orta ya da ileri yaşlarda, ufak bir incinme sonucu olarak ya da hiç bir incinme olmadan omuzdan başlayıp boyuna ve kola yayılan ve bir kaç saat içinde şiddetlenen bir ağrı. Kol yanda tutulur, yandan yukarı doğru kaldırılamaz. Zayıf insanlarda eklem üzerinde hassasiyet.

Tedavisi: Birkaç gün askıya aldıktan sonra kolu hafifçe sallamayı deneyiniz. Ağrı dinince canlı hareketler yapınız. Enjeksiyon yararlı olabilir; ameliyatın gerektiği durumlar enderdir.

Sonuç: İyileşme, iki hafta ya da birkaç ay gibi değişik süreler içinde olabilir.

Donmuş omuz (bursit): (Uzun süreli, 6 haftadan çok sürer; doktora gidin). Kol hareket ettirilemez. Hareket ettirilecek hale gelinceye kadar gittikçe artan ağrı ve kasılma. Genellikle ekleme yakın yerde bir incinme ya da kırıktan sonra belirir ama hiçbir görünür sebebe bağlı olmadan da başlayabilir.

Yaş: En çok 45 ile 55 arasında.

Cinsiyet: Erkeklerden çok kadınlarda. Hemen hemen daima bedence hareketsiz kimselerde.

Belirtileri: Omuzda derinden bir ağrı olur. Sonraları sırtı, göğsü ve kolu kaplar. Saç tarama gibi hareketlerde kendini gösterir, sonraları daha’ sürekli olarak hissedilir, uykuya bile engel olabilir. Eklem herhangi bir basınca karşı duyarlıdır.

Tedavisi: Ağrı omuzun dışında bir nedene bağlı olabilir. Tedavi buna göre yapılmalıdır, ama bu gibi vakalarda eklemin hareketi önlenmemelidir. Bu ağrıyı arttırmaz. Tam tersi, hareketsiz kalan eklem kasılır. Kimi vakalarda anestezi ile masaj gerekir; bazan da enjeksiyon ya da ısı tedavisi yararlı olur.

Sonuç: Belirli bir nedeni olmayan bursit bir ya da iki yılda kendiliğinden geçer.

Omuz kayması: (Kısa veya uzun süreli, acele doktor çağırın). Omuz eklemi, yüzeysel olduğundan, kolayca çıkabilir, kolayca da yerine yerleştirilebilir. Bazı kimseler, örneğin Churchill, bir kez çıkan omuzlarının sonradan defalarca kaydığını görmüşlerdir.

Belirtileri: Asıl çıkığa sebep olan incinme; kolun yukarısındaki yumru çoğu zaman ileri fırlar ve kol hareket edemez. Daha sonra yüzme, boyun yıkama gibi normal hareketlerde ya da bilinçli olarak meydana gelebilir. Tedavisi: Ameliyat tek tedavi yoludur. Hareket etmeyi sevmeyen bir hasta bunu gerekli bulmasa da bir tenis oyuncusu gerekli bulabilir.

Köprücük kemiği kırığı: (Kısa süreli, acele doktor çağırın; 6 hafta sürebilir). Her yaşta görülebilen bu kırık, örneğin futbolda ya da binicilikte, omuz üzerine düşmekle meydana gelir.

Belirtileri: Başı, incinmiş olan tarafa döndürerek kemiğe bağlı boyun kaslarını gevşetmekle ve kırık omuz tarafındaki kolu, sürüklenmeyi önlemek için, öbür elle desteklemekle ağrı hafifler. Kemik üzeri hassastır. Tedavisi: Doktora gidin. Hemen hemen üç hafta için askı ya da destek gerekir.

Sonuç: Hasta iyileşir. Hafif işlere beş haftada, ağır işlere ise sekiz haftada dönülebilir.

Dirsek ağrısı:

“Tenis dirseği” : (Kısa süreli, acele doktora gidin; 2 hafta sürebilir). (Yani, herhangi bir sert hareketten dolayı dirseğin dış tarafında meydana gelen bir ağrı). Belirtileri : Dirsek ve önkolda, birkaç saatlik yorucu hareketten sonra beliren sancılı ağrı. Dinlenmeyle geçer; hareket durumu kötüleştirir.

Dirseğin yan tarafı hassastır.

Tedavisi: Hemen doktora gidin. Dirsek on gün ince bir tahtaya sarılı olarak durur. Sargı sarmak, giyinmek için daha kolaysa da, pek faydası yoktur. Ağrı ve incinme tamamiyle geçinceye kadar sert hareketlerde bulunmaktan kaçınınız. İğne yaptırmak ve masaj bazı hallerde yararlı olabilir.

Daha nadir olan “tenis dirseği” :(Kısa süreli, acele doktora gidin).

Belirtileri: Oyun ya da hareket sırasında birden bire başlayan ağrı, kol oynatılamaz. Kolu düz duruma getirmek ağrı vericidir. Dirsek eklemi çukurunun üzeri hassastır.

Tedavisi: Elle yerleştirme çok iyi sonuç verir. Bu tip ctenis dirseğinin tedavi edilmemesinden meydana gelen dirsek kasılması da çektirme ile iyileştirilebilir.

Osteoarthiritis (Kemik ve mafsal iltihabı):(Uzun süreli; 6 haftadan çok sürer; doktora gidin). Ancak eklem daha önce incinmiş ya da tıbbi müdahale gereği hava burgusu ile delinmişse vak’a olağandır. Ağrı ve kasılma başlıca belirtilerdir.

Dirsekte kemik oluşumu : (Uzun süreli).

Bir incinmeden sonra olur; kemiklerin yakınındaki kanama bölgesinde yeni kemik teşekkül eder. Kasılma başlıca sonuçtur ve şiddetli olabilir.Böyle bir durumu önlemek için herhangi bir dirsek incinmesinin hemen tedavi görmesi gerekir.Eğer önlenememişse dinlenme tek tedavi yoludur.

Dirsekte ya da kolda yumuşak şişlikler : (Uzun süreli; 6 haftadan çok sürer; doktora gidin).

Tıptaki adı: Ganglion

Jelatin gibi bir maddeyle dolu olan bu şişlikler, eklem ve kirişlerle ilgili olarak meydana gelirler. Daha çok elin üzerinde, bilekte, ya da ayakta, bazen de dirsek ya da diğer eklemlerde görülür. Zararsızdır.

Belirtileri: Yavaş büyüyen bu şişlikler aslında ağrısızdır, fakat arada bir sancıya ya da elin kuvvetini kaybetmesine sebep olurlar.

Tedavisi: Şişlik içindeki sıvı üzerine bastırılarak dağıtılabilir ama yeniden toplanır. Sonunda şişlikler kaybolur.

NOT: Daha az görülen, el ya da ayakta meydana gelen, içi sıvı dolu ya da yumuşak şişkinlikler vardır ama bunlar zararsızdır ve doktorunuz tarafından ayırd edilebilirler.

Kol re elde ağrı, hissizlik ve karıncalanma :

Boyun, omuz ve kol sendromn: (Uzun süreli, 6 hafta - 6 ay sürebilir, doktora gidin). Boyun kemiklerinin ve aralarındaki disklerin bozularak değişmesi sonucu meydana gelir. Kola giden sinirler, kol ve boyun hareketlerinde sancıyla gerilecek kadar tazyik altındadırlar. Hastalık orta yaslarda başlar. Belirtileri: Bazen bir sarsıntı ya da bir sendelemeden ötürü meydana gelebilen ve tedricen artan sancılı boyun ve omuz kasılması, öksürme, aksırık veya kol hareketleriyle artar. Daha sonra kol da ağrır. Omuz kısmı hassas olabilir. Hissizlik, uyuşma ve özellikle uyanırken el ile ön kolda kuvvetsizlik görülür.

Tedavisi: Bazı hallerde çekme, bazılarında ise dinlenme iyi gelir. Doktor tavsiyesi gerekir. Birkaç ay “polythene” boyunluk kullanılır; ağrı kesilince çıkarılır. Geceleri sadece bir yastık kullanılır.

Bilekte sinire tazyik; (Uzun süreli, doktora gidin).

Tıptaki adı: Bilek tüneli sendromu.

Genellikle belirli bir nedeni yoktur; bununla beraber bilekteki bir eklem iltihabı, iltihaplı kiriş zarı (ileride göreceğiz), küçük bilek kemiğinin bir süre çıkmış olması, bir incinme ya da ganglion gibi vak’alara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Gebelikte olağandır.

Cinsiyet: Genellikle kadınlarda.

Yaş : Çoğunlukla orta yaşlılarda, bazen de gençlerde ve yaşlılarda.

Belirtileri: Başparmak ve diğer üç parmakta yanma, uyuşma, hissizlik, şişme hissi ve dokunma duyusunda (örneğin bir dikiş iğnesini tutup kaldırmada olduğu gibi) zayıflama, azalma; küçük parmağın diğerleri kadar etkilenmemesi teşhise yarayan bir belirtidir. Genellikle ön kolda ağrı olursa da bu şiddetli bir ağrı değildir. Asıl sıkıntı eldedir. Ağrı geceleri uykuyu bölecek kadar artar. El zayıflar ve hantallaşır. Aşağı sarkıtmak, ovmak, parmakları hareket ettirmek yararlı olabilir. Eller çok fazla kullanılırsa durum kötüleşir. Ağrıyı özellikle arttıran bir hareket de dirseği düz tutarak eli arkaya doğru bükmektir.

Tedavisi: Hafifse birkaç ayda tedavisiz geçebilir, ama geceleri rahatsızlığı gidermek için ağrı kesici ilaçlar alınabilir. Bileğin arka kısmını ince bir tahtaya sarmak da iyi gelebilir.

Şiddetli vak’alar: Ameliyat her zaman başarılı sonuç verir. Bilekte ganglion gibi özel sebepler de ortadan kaldırılmalıdır.

Sonuç : Mutlaka iyileşir ama tedavisiz iyileşmeyecek vak’alarda doktoe tavsiyesi gereklidir.

Dirsekte sinire tazyik :(Uzun süreli, 6 haftadan çok sürer;doktora gidin).

Tıptaki adı: Ulnar felci

Genellikle ya bir dirsek incinmesinden on yıl gibi çok uzun bir süre sonra, ya bir kist veya bir ganglionun tazyikiyle (yukarıda gördük), ya da dirsek kemiği sinirinin bir kemik yumrusu üzerinden geçerek, yerinden kayması yüzünden meydana gelir. Dirsek kemiği siniri, dirsek yakınında, derinin altındaki bir oluktan geçer ve dirsekte bir darbe sonucu beliren acayip bir hisse sebep olur.

Belirtileri: Elin küçük parmak tarafında hissizlik ve uyuşma ve dirseğin de aynı tarafında yavaş yavaş artan bir ağrı görülür. Küçük parmak hassasiyetini ve kuvvetini kaybeder, pençe gibi kıvrılmaya başlar.

Tedavi: Bir an önce ameliyat gereklidir, çünkü hastalık durumu ilerleyebilir.

Yorumlar (0)
banner35
19
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30