banner8

Terörist ailelerini 'değer aile' adı altında istihdam etmişler

İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetleri" kitabı, bazı belediyelerde başkan vekili görevlendirilmesinin ardından ortaya atılan çeşitli iddiaların gerçeği yansıtmadığını somut örneklerle gözler önüne serdi. Kitapta bazı belediyelerin öldürülen terörist ailelerini "değer aile" adı altında istihdam ettiğine yer verildi.

Gündem 19.11.2020, 11:14
Terörist ailelerini 'değer aile' adı altında istihdam etmişler

 İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetleri" kitabı, bazı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinde belediye başkan vekili görevlendirilmesinin ardından dile getirilen çeşitli iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.

Kitapta 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından HDP'li isimlerin başkanlık koltuğuna oturduğu belediyelerde başkan vekili görevlendirmesi sonrası ortaya atılan ve "Karalamaların ve Çarpıtmaların Gerçek Yüzü" başlığı altındaki 8 bölümde toplanan iddialar, somut örneklerle çürütüldü.

Kitabın "Borçlanmaya İlişkin Yalanlar" kısmında 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası görevlendirilen başkan vekillerinin 47 belediyeyi toplam 6,3 milyar lira borçla HDP'li belediye başkanlarından devraldığı belirtildi.

Görevlendirilen başkan vekillerince bugüne kadar toplam 1,7 milyar lira tutarında yatırım yapıldığı ve 1,5 milyar lira borç ödendiği ifade edilen kitapta, temel altyapı projelerinin maddi külfetini bölge insanına yükleyip onların kısa vadedeki cari hizmetleri için tahsis edilen ödeneklerden kesinti yapmanın belediyecilik anlayışıyla uyumlu olmadığı kaydedildi.

"Vatandaşa kaynak yok"

Kitapta söz konusu belediyelerde HDP'li yöneticilerin asgari hizmetlerin gereğini yapmak yerine, belediye kaynaklarını ideolojik ve örgütsel amaçlar doğrultusunda tükettikleri, belediyeciliğe ait temel altyapı ve üstyapı hizmet eksikliğini kronik hale getirdiklerine işaret edildi.

Yol, kanalizasyon, içme suyu gibi temel belediye hizmetlerini bekleyen halka "Bu ihtiyaçlar için kaynağımız yok." diyerek yerel halkın taleplerinin görmezden gelindiği belirtilen kitapta, şu ifadelere yer verildi:

"Buna örnek olarak, HDP'li belediye yönetiminden devralındığı tarihte standartlara uygun içme suyu altyapı sistemi olmayan, kanalizasyon ve atık su altyapı sistemi ise hiç bulunmayan Yüksekova'ya, görevlendirilen belediye başkan vekilleri döneminde İller Bankasından alınan kredi ile 340 kilometreden fazla içme suyu hattı, 260 kilometreden fazla kanalizasyon hattı yapımı gösterilebilir. Nüfusu 100 bini aşan ve kadim bir ilçe olan Yüksekova, temiz içme suyuna, modern şehirciliğin gereksinimi olan atık su ve kanalizasyon altyapısına belediye başkan vekilleri döneminde kavuşmuştur."

Kitabın "Bir Kısım Personelin İşe Alımı, Yer Değişikliği ve İşine Son Verilmesi ile İlgili Yalanlar" bölümünde HDP'li belediye yönetimlerinin, personel istihdamı konusunda partizanca davranmanın ötesinde işe alım mevzuatını bir kenara bırakıp kendi ideolojilerine hizmet edecek kişileri işe yerleştirdikleri tespiti yer aldı.

Öldürülen terörist yakınlarına "değer ailesi" adı altında istihdam ayrıcalığı

Kitapta HDP'li belediyelerde işe alım sürecinde çoğu zaman ilan, sınav ve diğer yarışma usullerinin hiçe sayıldığı, eş, dost, akraba ve bölücü terör örgütü PKK/KCK ile organik bağı bulunan hatta öldürülen teröristlerin aile fertlerinden olduğu için sözde "değer ailesi" diye adlandırdıkları kişilerin istihdam edildikleri kaydedildi.

Başkan vekilleri döneminde personel yönetimi açısından hizmet gerekliliği nedeniyle bazı belediye çalışanlarının görev yerlerinin değiştirildiği ifade edilen kitapta, bazı çalışanların iş akitlerinin ise işe alım sürecinde kanunen aranması gereken şartlara bakılmaksızın istihdam edildiklerinin anlaşılması üzerine feshedildiği belirtildi.

Kitapta şu ifadelere yer verildi:

"Mardin Büyükşehir Belediyesinde kadın ve gençlik daire başkanının, devlet memurluğundan sebepsiz çıkarıldığı iddia edilse de adı geçenin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporuna istinaden Mardin Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulunun 14 Ocak 2020 tarihli kararı ile 'terör örgütü güdümünde yayın yapan internet siteleri üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin yaptıkları çağrı üzerine 24 Kasım 2018, 20 Ağustos 2019, 22 Ağustos 2019, 27 Ağustos 2019 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen yasa dışı eylemlere katıldığı' gerekçesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak' ve 'terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak' hükümleri gereği 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararlaştırıldığından devlet memurluğu ile ilişiği kesilmiştir."

Başkan vekilleri döneminde herhangi bir personelin işe alım, yer değiştirme ve görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili usulsüzlük yapılmadığı bildirilen kitapta, HDP'li belediye yönetimlerinin 31 Mart 2019'dan sonra Kayapınar, Kulp, Sur, Derik, Kızıltepe, Mardin, İpekyolu, Muradiye, Hakkari belediyelerinde ilk etapta 20 şehit ya da gazi yakınını işten çıkardığı, 28'inin ise görev yerini değiştirdiğine işaret edildi.

Kitabın "İhale Mevzuatına Aykırı İş ve İşlemler ile İlgili Yalanlar" kısmında başkan vekillerinin görevleri süresince yaptıkları ihaleler ve bunlara dayalı teslim alınan mal veya hizmetlerle yapım işlerine ilişkin İçişleri Bakanlığının denetim elemanları, Sayıştay denetçileri ya da cumhuriyet başsavcılıkları tarafından herhangi bir kötüye kullanım iddiası bulunmadığının altı çizildi.

Kitapta şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Melik Ahmet Caddesi'nin iş teslim alınmadan yeniden yapılmak üzere yıktırıldığı iddia edilse de yapılan işin yıkılıp yeniden yapılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, tam aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesince başlatılan işin tamamlanmasına yönelik ikmal ihalesinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince İller Bankasından temin edilen hibe kaynakla gerçekleştirildiği görülmektedir. Cizre Belediyesince, 2017'de ışıklandırılan sokakta bir kez daha ışıklandırma çalışması yapıldığı iddia edilse de iddia olunduğu gibi tekrar ışıklandırma çalışması yapılmamış, eksik kalan yerlerde ilk defa ışıklandırma yapılmıştır."

"Çarpık bir ideolojinin yansıması"

Kitabın "Kadın Merkezlerinin Kapatılması ve Kadın Faaliyetlerinin Engellenmesi ile İlgili Yalanlar" bölümünde özellikle PKK/KCK ve bunların siyasi uzantıları tarafından dile getirilen kadın kültür evi ve kadın merkezleri gibi yerlerin kayyumlarca kapatıldığı ve personelinin farklı yerlere görevlendirilmek suretiyle işlevsiz hale getirildiği iddialarının tamamen çarpık bir ideolojinin yansıması olduğu belirtildi.

Belediye başkan vekillerinin görevlendirildiği tarihten bugüne kadar 22 kadın kültür merkezinin mevcut koşullarının iyileştirildiği ya da yeni yapıldığı ve bu merkezlerde verilen 424 kurstan 55 bin 948 kadının faydalandığı kaydedilen kitapta, söz konusu iddiaları boşa düşüren somut örnekler verildi.

Kitapta Batman Belediyesince ilde bulunan kadın atölyelerinde ve danışma merkezlerinde kadınların pasifize edildiği, çalışma ortamlarının önemsenmediği iddia edilse de bu iddiaların aksine Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne liyakatli kadın müdürün görevlendirildiği ancak personelin doğum iznine ayrılması nedeniyle müdürlüğe görev ve sorumluluk açısından en yakın başka bir müdürün vekaleten getirildiği ve doğum iznine ayrılan kadın müdürün izin sonrası görevine başladığı belirtildi.

Siirt Belediyesi bünyesindeki Berfin Kadın Danışmanlık Merkezi'nde kadın çalışanların görev yerlerinin değiştirildiği ve pasifize edildiği iddiasının hatırlatıldığı kitapta, kadına yönelik hizmetlerin Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bir kadın sosyolog, bir rehberlik hocası ve yeterli sayıda personel görevlendirilerek daha kapsamlı şekilde yürütülmeye başlandığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlere geçici olarak ara verildiği ifade edildi.

Erciş'te kapatıldığı iddia edilen kadın merkezi

"Kocaköy Belediyesi tarafından açılan kadın dinlenme evinin kapatıldığı" iddiasına karşın, gerek eski dönemde gerekse başkan vekili görevlendirmesi yapıldığı tarihlerde Kocaköy Belediye Başkanlığına ait herhangi bir kadın dinlenme evi bulunmadığının tespit edildiği belirtilen kitapta, Erciş Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten kadın yaşam merkezinin kapatılmadığı, bu merkezin kadınların da yararlanabileceği engelli vatandaşlara hizmet veren engelsiz yaşam merkezi ve engelsiz kafe durumuna getirildiği bildirildi.

Kitabın "Altyapı Hizmetlerinin Sunulmasındaki Aksaklıklar ile İlgili Yalanlar" kısmında HDP'nin, başkan vekili atanan yerlerde halka yönelik herhangi bir hizmet yapılmadığı iddiasına karşın 2019 sonrasında başkan vekillerinin görev yaptığı il, ilçe ve belde belediyeleri tarafından toplam 172 kilometre sıcak asfalt, 2 bin 245 kilometre stabilize yol yapımı, 710 kilometre içme suyu, 430 kilometre kanalizasyon şebekesi, 13 içme suyu ve atık su arıtma tesisi kurulumu, 61 içme suyu kuyusu açma, 229 aile çay bahçesi-çocuk parkı, 198 taziye evi, 10 gençlik merkezi ve 22 kadın kültür merkezi bakım, onarım ve yapımı ile 431 bin 473 adet ağaç dikimi gerçekleştirildiği ve bu yatırımlar için bugüne kadar 1,7 milyar lira harcandığı kaydedildi.

"Belediye Başkan Vekili Görevlendirmesi Yapılan Yerlerdeki Meclis Üyelerinin Çalışmasına Keyfi Olarak Müsaade Edilmediğine İlişkin Yalanlar" bölümünde de iddialarla alakalı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 31. ve 45. maddeleri hatırlatılarak kanun hükümlerine rağmen meclis üyelerinin toplantıya katılmak istemekteki ısrarın malum çevrelerin maksatlı ve art niyetli yaklaşımlarının ürünü olduğu vurgulandı.

Kitabın "Belediyelere Ait Bazı Taşınır ve Taşınmazların Diğer Kamu Kurumlarına veya STK'lere Tahsis Edilmesi ile İlgili Yalanlar" kısmında kayyum görevlendirilen belediyelerin envanterinde bulunan bazı taşınır ve taşınmaz malların diğer kamu kurumlarına ya da STK'lere bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin iddiaların gerçeğin çarpıtılmasından ibaret olduğu belirtildi.

"Kaderine terk edilen taşınır ve taşınmazlar"

Bütün kamu kurumlarının kamu araçları ile taşınmazlarını millete hizmet amacıyla kullanmakla mükellef olduğu hatırlatılan kitapta, kamu hizmetlerinin gerekliliğine bağlı olarak bir kısım taşınır ve taşınmazların kaderine terk edilip yok edilmesini beklemek yerine diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsis edildiği ve bu sayede halkın hizmetine sunulmasının rasyonel ve akılcı bir çözüm olduğu kaydedildi.

Kitapta "Batman Belediye Başkan Vekili döneminde zabıtanın kullanması amacıyla alınan iki motosikletin 'ihtiyaç fazlası' gerekçesiyle emniyete hibe edildiği iddia edilmiş̧ olsa da gerçekte atıl durumda olan iki motosiklet ihtiyaç fazlası olduğu için kolluk hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde Emniyet Teşkilatına verilmiştir." denildi.

"Levha ve Tabelalardan Kürtçenin Kaldırılması ile İlgili Yalanlar" bölümünde başkan vekili görevlendirilen yerlerde Kürtçe kullanımının yasaklanmasına, son verilmesine ya da belediyelerin internet sitelerinde Kürtçe dil seçeneğinin kaldırılmasına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kitapta şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere resmi kurumlara ait internet sitelerine yeniden yapım/güncelleme gibi nedenlerle zaman zaman erişim sağlanamamaktadır. Kısa süreliğine erişim sağlanamayan belediyelere ait internet sitelerinde Kürtçe dil seçeneğinin kaldırıldığını iddia etmek makul bir bakış̧ açısı değildir. Buna en iyi örnek, Batman'da yaşanan hadisedir. Her ne kadar Batman Belediyesine görevlendirilen Belediye Başkan Vekili'nin, belediyenin web adresinden Kürtçe dil seçeneğini kaldırdığı iddia edilse de 23 Mart 2020 tarihinde Batman Belediye Başkanlığına ait web sitesindeki Kürtçe bölümü uygun olmayan içeriklerinin temizlenmesi ve yeniden dizayn edilmesi amacıyla 'Kürtçe bölümü yapım aşamasındadır' uyarısı eklenmiş̧ ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra iki gün içinde yeni yüzüyle erişime açılmıştır."

Yorumlar (0)
banner35
19
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Arsenal 36 55
9. Everton 34 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 35 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29