banner38

STK'lardan İsrail'e tepkiler yükseliyor

Sivil toplum kuruluşları İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

Gündem 07.04.2023, 10:02 07.04.2023, 11:54
STK'lardan İsrail'e tepkiler yükseliyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarından sonra Gazze ve Lübnan'a da saldırmaya başlaması tepkiyle karşılandı. 

Sivil toplum kuruluşları İsrail'in saldırılarını kınayan açıklamalarda bulundu. 

Ankara'da AGD, ASTP ve Kudüs Şurası öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.

Müslümanların izzeti işgal altında olduğuna dikkat çekildi. Ç sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşın ilgi gösterdiği basın açıklamasında Agd Ankara Şube Başkanı Mustafa Koyuncu ve Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır birer konuşma yaptılar. Mustafa Kır’ın konuşması:

Küfür tek millet, İslam tek ümmettir.

Bilindiği üzere İsrail polisi, dün gece dünya kamuoyunun gözü önünde, Müslümanların Kutsal ayı Ramazan ayı içerisinde işgali altında tuttuğu Müslümanların haremi olan Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’ya mutat baskınlarından bir BASKIN daha düzenleyerek vahşiliğine, hukuk tanımazlığına bir yenisini eklemiştir.

Her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan ayında da İşgalci İsrail’in güvenlik güçleri adet ve geleneklerini bozmadan Mescidi Aksa’ya baskın üstüne baskın düzenlemeye devam etmektedir. Bilindiği üzere, Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak günü sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında ve fanatik yahudilerin eşliğinde Harem-i Şerif'e girerek Yahudilerce kutsal sayılan Pesah “Hamursuz Bayramı” kutlamalarına binaen Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleneceği ve Mescidi Aksa içinde kurban kesileceği yönünde tehditler savurmuş, Müslümanları aşağılayıcı ifadelerde bulunmuştu.

Bu açıklamalardan sonra  teravih namazından sonra Mescidi Aksa içindeki Kıble Mescidinden çıkmayan  ve Mescidin kapılarını kapatan  aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı   Filistinli Müslümanlara saldırı için  İsrail polisi tarafından önce Mescidi, Aksanın kapıları kapaıltmış, ardından da Kıble Mescidi'nin  camları kırılmak suretiyle Mescide sığınan Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edilmiş,  orantısız güç kullanarak 200’den fazla  Filistinli  gözaltına almıştır. Gözaltına alınanların Motsadat Adomim askeri üssüne nakledildiği öğrenilmiştir. Filistin Kızılay’ının ve görgü tanıklarının yaptığı açıklamalara göre çok sayıda Filistinlinin yaralı olduğu ve İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engelledikleri ifade edilmiştir.

Tapınak Grupları” adı verilen Siyonist örgütlerin öncülüğünde Yahudi yerleşimcilerin ellerini kollarını sallayarak Harem-i Şerife girmelerine, Talmudik ayinler düzenlenmesine müsaade edilirken, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 55 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin ramazan ayında cuma namazı için Mescidi Aksaya girmelerini yasaklamaktadır.  45-55 yaş arası Filistinli erkeklerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmeye gelebilmeleri için özel izin almaları şartı koşulmaktadır.

İşgalci İsrail’in saldırıları sadece Mescidi Aksa ile de sınırlı değildir.  İsrail’in saldırması için herhangi bir zaman sınırlamasına ihtiyaç yoktur. Sair zamanlarda da Mescidi Aksa’ya Kudüs’te Müslüman Mahallelerine,  Yahudi İşgali altındaki Batı Şeria’da bulunan 59 Filistin Mülteci kamplarına  sürekli baskınlar düzenlenmekte İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu yılbaşından bugüne aralarında yaşlı, kadın, çocukların da yer aldığı 88 Filistinlinin öldürüldüğü, cenazelerine el konulduğu 100’lercesinin yaralandığı, yaralılarının Hasta haneye götürülmelerine engel olunduğu  bilinmektedir.

Fanatik Yahudi yerleşimciler Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına ve Mescidi Aksa yönetiminin Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesine bırakılmasına rağmen 2003’ten bu yana Mezkûr idarenin izni alınmadan işgalci İsrail polisleri tarafından kutsal mabede baskınların ardı kesilmemektedir.  İşgal İsrail köpeksiz köyde değneksiz sallanmakta ne ulusal ne de uluslararası hukuk tanımaktadır.

Siyonist rejimin Mescidi Aksa işgali ve Mabet içindeki Müslümanlara saldırısı, doğrudan doğruya BM İnsan Hakları Beyannamesinin 18. Maddesinde,

“Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar.”

Yine Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 9. Maddesinde “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Şeklinde ifadesine bulan hükümlere aykırı bir durumdur. Soruyorum, tüm Dünya insanlarının haklarının korunması ile ilgi BM ve AB ülkeleri aldıkları kendi kararlarına ne zaman sahip çıkacaklar! Aynı muameleye işgalci İsrail halkı tabi tutulsaydı aynı sessizliklerini kalabilecekler midir?

Siyonist Yahudiler; Tanrı tarafından Nil’den Fırat’a kadar olan toprakların İsrail oğullarına vaat edildiğine, Filistin bölgesinin, vaat edilen toprakların merkezi olduğuna, Süleyman Mabedinin Bey tül Makdisin altında kaldığına, tarih boyunca birleşik Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kalacağına ve Filistin topraklarında sonsuza kadar Yahudi egemenliğinin hâkim olacağı safsatasına inanmaktadırlar.  Bundan dolayıdır ki, Siyonistler, Mescidi Aksay’ı yıkıp, yerine Süleyman Mabedini inşa etmek arzı mev’ud hayallerini gerçekleştirmek için gayri meşru her yolu kendilerine mubah saymaktadırlar. Bütün yapılanların amacı BOP projesini kâmil manada hayata geçirip Büyük İsrail devletini kurmaktır.

Şunu ifade etmek isterim ki bizim kavgamız ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar iledir.  Bizim kavgamız Yahudiliğin başına Siyonizm’i, Hıristiyanlığın başına haçı geçiren İslam ve Müslüman düşmanları iledir. 

Müslümanların Batı Şeria’da, Gazze’de, Ürdün Vadisinde Bu baskınlar karşısında BM, UNESCO, İİT gibi Uluslararası kuruluşların, İslam Ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının parlamentolarının İnsan Hakları örgütlerinin suskun kalmalarının ya da olayı kınama ile geçiştirmelerinin esbabı mucibesini anlamak mümkün değildir. Artık kınamak İsrail Filistin meselesini çözüm üretmiyor. Kınamak İsrail için İsrail’in haksızlıklarını hukuksuzluklarını onamak anlamı taşımaktadır. İsrail’in anladığı dilden konuşmak Filistinli kardeşlerimizin ibadet ve yaşama haklarını garanti altına alacak zecri kararların alınması gerekiyor.

İslam ülkelerinin yöneticilerine ve halklarına sesleniyorum. Küfür tek millettir. İslam tek ümmettir. Ne yazık ki Küfür tek millet olmanın gereğini yerine getirip birbirlerine sahip çıkarken. Müslümanlar Ümmet olma şuurundan uzak bir şekilde ömür tüketmeye devam etmektedirler.

Siyonist rejim tarafından Müslümanların yaşam ve ibadet hakları engellenmekte Mescidi Aksa’ya girişleri yasaklanmaktadır. Hukuksuz ve mesnetsiz mahkeme kararlarıyla kadim Filistin Halkının arazilerine, işyerlerine el konulmakta ve yerlerine fanatik Yahudiler yerleştirilerek Kudüs adım, adım Yahudileştirilmektedir.

Kazı ve çevre düzenlemeleri adı altında mescidi aksanın tarihi ve manevi dokusuna müdahale edilmektedir. 1967 yılından beri yürütülen kazı çalışmalarına son 10 yılda büyük bir hız verilerek, M. Aksanın kendiliğinden veya ufak bir deprem karşısında yıkılmasının zemini oluşturulmaktadır. Mervan Mescidin kapısına Sinagog yapım planı hayata geçirilmek istenmektedir. Ağlama duvarını genişletme çalışmaları yapılmaktadır. 7 Farklı noktadan 1,5 km. Tünel kazı çalışmaları ile Mescidi Aksanın Kubbetüssahranın altı delik deşik edilmektedir. Mescidi Aksa zamansal ve mekânsal olarak bölünmeye çalışılmaktadır.   Bütün bu haksızlık ve hukuksuz faaliyetler Normal bir devlet tarafından yapılabilir mi?    İsrail’in anormalleşmesi için daha hngi şecaatleri işlemesi gerekmektedir. Daha ne kadar bu zulme sessiz kalabileceksiniz. Vicdanlarınız ne zaman harekete geçecektir.

Şimdi Kudüs ve Mescidi Aksa Müslümanlarca kurtarılmayı ve kucaklanmayı beklemektedir. Kudüs’e sahip çıkmak her Müslümanın üzerine vecibedir. Çünkü; Kudüs İslam ümmetinin kalbidir. Kudüs varoluşumuzun ve medeniyet kodlarımızın mihenk taşıdır.  Kudüs baştan ayağa İslam’ındır. Kudüs İslamsız, Müslüman Kudüssüz ve Mescidi Aksa’sız olamaz. Kudüs özgür olmadığı müddetçe hiçbir Müslüman’ın vicdanı özgür sayılamaz.  Bunun için çözüm İsrail’i kınamakta değil, İsrail’i durduracak ve caydıracak fiili adım atılması Filen Filistin’in yanında yer alınmasıdır.

Şu iyi bilinmelidir ki, Siyonist devletin saldırıları   sadece   Filistin’e ve Filistinlilere değil, doğrudan İslam’a ve Müslümanların kutsallarınadır. Gelinen noktada İsrail’le normalleşen İslam ülkeleri bu kararlarını yeniden gözden geçirmeye Özgür Kudüs’ü yeniden inşa etme, Filistin halkının yanında yer almaya davet ediyoruz.  

Ya Rab! bizi Kudüs ile Kudüs’ü bizimle güçlendir. Ya Rab!  Bize İşgalci İsrail’in hezimetini, Başkenti Birleşik Kudüs olan Filistin devletinin kuruluşunu dünya gözüyle göster.  Yaşasın Özgür Kudüs. Kahrolsun Siyonizm. Yaşasın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti. Kahrolsun   ABD, Kahrolsun İsrail işbirlikçileri!

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
banner23