banner39

Kapadokya için kanun teklifi Meclis'te kabul edildi... Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

Kapadokya'nın doğal yapısının korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar bir kanun teklifiyle Meclis'e taşınmıştı. Kapadokya alanı hakkında yapılan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.

Kapadokya için kanun teklifi Meclis'te kabul edildi... Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

Kapadokya'nın doğal yapısının korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar bir kanun teklifiyle meclise taşınmıştı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda Nevşehir'in önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülmeye başlanmıştı.

TBMM, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifini kabul etti.

'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulacak

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan teklif ile 'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulmasını öngörüyor.

Teklif ile; Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nın uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar bu kapsamın dışında tutulacak.

YETKİ KARMAŞASI ORTADAN KALKACAK

Teklifle; alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Kapadokya Alanı'nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan, Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak.

Bu plan, komisyonun uygun görüşü ve bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise komisyonun uygun görüşü ve idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme ile; Kapadokya Alanı'nda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler 'Kapadokya Alan Komisyonu' tarafından kullanılacak. Komisyon ayrıca, Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya yetkili olacak. Komisyonun, Kapadokya Alanı'nda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar yetkisi bulunacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

AYKIRI DAVRANANLARA PARA CEZASI

Kapadokya Alanı'nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin ila 200 bin lira, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı Başkanlıkça belirlenecek.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, 17:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42

banner19

banner43

banner46