banner38

Adalet Bakanı: 'İKM'lerle ilgili önemli adımlar atacağız '

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin, "Bu teklif, hem başı açık hem başı örtülü kadınlarımızı, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması konusunda Anayasal bir güvenceye kavuşturmakta." dedi.

Gündem 05.12.2022, 15:21 05.12.2022, 15:47
Adalet Bakanı: 'İKM'lerle ilgili önemli adımlar atacağız '

Adalet Bakanlığı çalışanlarının özlük haklarının makul ve adil olması konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Bekir Bozdağ, bu konularda çalışmalarının sürdüğünü, atılması gereken adımları atacaklarını kaydetti. Bakan Bekir Bozdağ, gelecek günlerde infaz koruma memurları için önemli bir adımlarının olacağını ifade etti.

Bozdağ, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM'de imzaya açılan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili konuşan Bozdağ, teklifle, Anayasa'nın 24. maddesine, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz." hükmünün ekleneceğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Bu teklif, hem başı açık hem başı örtülü kadınlarımızı, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması konusunda Anayasal bir güvenceye kavuşturmakta. Hakkın kullanımı, hizmetten yararlanılması başörtülü veya başı açık olması nedeniyle engellenemeyeceği çok açık bir şekilde ifade edilmektedir." diye konuştu.

Eklenecek ikinci fıkranın ise Türkiye'de geçmişte yaşanan tecrübelerden ve sıkıntılardan hareketle, bunların tekrar yaşanmaması için öngörülen bir düzenleme olduğunu ifade eden Bozdağ, Anayasaya şu hükmün eklenmesini teklif ettiklerini belirtti:

"Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir suretle yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir suretle engellememek kaydıyla, gerekli tedbirleri alabilir."

Düzenlemede, temel hak ve hürriyetlerle ilgili, "seçme seçilme, eğitim öğretim, kamu hizmetine girme" gibi bazı hakların da yer aldığını aktaran Bozdağ, düzenlemenin, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanma konusunda da büyük bir Anayasal güvence getirdiğini söyledi.

- "Aile, Türk toplumunun temeli"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teklifle, "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı Anayasa'nın 41. maddesinin başlığının, "Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" şeklinde, birinci fıkrasının da "Aile, Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır." şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Burada, ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunun bir kez daha altının çizildiğini kaydeden Bekir Bozdağ, Macaristan, Polonya, Bulgaristan gibi pek çok ülkede buna benzer Anayasal ve yasal değişiklikler yapıldığını bildirdi.

- "Kalıcı çözüm, Anayasal güvencedir"

Getirdikleri değişikliğin aileyi tanımlamadığını, ailenin Türk toplumunun temeli olduğunun mevcut metinde de yer aldığını söyleyen Bozdağ, "Buradaki değişiklik, evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağını açıkça ifade ediyor. 'Evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulur ve eşler arasında eşitliğe dayanır' demek suretiyle, evlilik birliğinin sadece kadın ile erkeğin birbiriyle evlenmesiyle kurulacağını Anayasal düzeyde ifade ediyor." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifinizle ilgili muhalefetten bütün kesimlerle açık bir şekilde görüştünüz. Ne tepki gördünüz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin meclis grubu olarak bizim 335 oyumuz var. Meclis Başkanımız oy kullanmadığı için de 334 oy var. Bunun yasalaşması için 400 oya ihtiyaç var. Referandumlu yasalaşma için 360 oya ihtiyaç var. Bizim oyumuz buna yetmediğine göre, bizim referandumsuz bunu yasalaştırma ihtiyacımız da ortada olduğuna göre, diğer siyasi partilerle bizim görüşmemiz, onların görüş ve desteğini istememiz gerekir. Çünkü başka türlü bu sürecin nihayete ermesi mümkün gözükmüyor. Ya CHP destek verecek, 400'ü bulacağız ya da İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de buna ilave destek verecek. Ancak 400'ün üzerine çıkabiliyoruz. O yüzden biz, bu teklifte samimiyiz ve artık Türkiye'nin, insanların kılık kıyafeti, inancı nedeniyle tercih ettiği yaşam tarzı nedeniyle tartışma konusu olmaktan çıkmasını istiyoruz. Kalıcı olarak çıkmasını istiyoruz. Bunun kalıcı olarak çıkmasının yolu da Anayasal güvencedir."

Bu değişiklikle, kimsenin hedef alınmadığını, Türk milletinin, toplumun temelini oluşturan aileyi korumayı arzu ettiklerini vurgulayan Bozdağ, aileye dönük saldırı yapanların, karşısında Anayasayı, yasaları ve devleti bulacağını kaydetti.

- "Öneriyi reddeden parti görmedim"

Meclis'teki diğer partilerin teklifle ilgili değerlendirmelerini yaptığını belirten Bekir Bozdağ, "Bu değişiklik önerisini reddeden bir parti ben görmedim. Muhtemelen bu teklif somuta dönüşüp, bugün, yarın TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra tutumları daha net göreceğiz. Ben, umudumu bu teklifin Meclis'te bütün partilerin büyük bir uzlaşmasıyla geçeceği yönünde koruyorum." ifadelerini kullandı.

"Eğer gerekirse referanduma gider misiniz?" sorusuna Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu açıkladı, çok net söyledi. Dedi ki '400 ve üzeri bir oyla geçerse, biz, referanduma bunu götürmeyeceğiz.' Bizim arzumuz, bunun TBMM'de Anayasa'nın aradığı nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi ve referanduma gitmeden yasalaşmasıdır. Çünkü biz de temel hak ve hürriyetlerin zorunlu kalmadıkça referandum konusu edilmesini doğru görmüyoruz." yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir soru üzerine, Millet İttifakı'nın Anayasa değişikliği çalışmasını da değerlendirdi. Teklifin çok geniş olduğunu belirten Bozdağ, "Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa önerisi adı altında esasında ucube bir şey ortaya koyuyorlar. Çünkü Türkiye'deki ulusal hukuk literatüründe ve uluslararası literatürde 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye bir kavram yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başkan olmak için 50 artı 1 oya ihtiyaç olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Halkın hür iradesiyle iktidar olma umudunu kaybedenler, Ankara'da pazarlıklarla ya da başkaca yol ve yöntemlerle iktidar olma umudunu barındırdığı için parlamenter sisteme dönmek istiyorlar." dedi.

Altılı masa toplantılarını da eleştiren Bozdağ, masada bugüne kadar milletin takdirini toplayacak bir kararın alınamadığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki "ikinci yüzyıla çağrısını' buldunuz? sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İkinci yüzyıla çağrının, AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' programından ilham alan ismi dışında hiçbir şeyini beğenmedim. Yani bir parti, 'ikinci yüzyıla çağrısını' kendi yapar, elin Amerikalısına yaptırmaz. Projelerini kendi üretir, başkalarına ürettirmez. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi Türk insanının liyakatine, gücüne, kuvvetine, kudretine, bilgisine, tecrübesine güvenmiyor. Onun için Amerika'dan Jeremy Rifkin diye bir beyefendiyle anlaşıyor. 'Türkiye'nin önemli konularını ona emanet edeceğini' söylüyor. Ve 'ikinci yüzyıla' çağrıyı onun ağzıyla da yaptırabiliyor. Bu, çok net söylüyorum, Atatürk'ün partisine de yakışmamıştır."

"1968'de Amerika'ya karşı yürüdük, 'go home' dedik." diyenlerin şimdi Amerika'ya, "come here" dediklerini söyleyen Bozdağ, "Soruyorum, 'emperyalizme karşı omuz omuza' diyenler, 'go home' diye Amerika'ya bağıranlar, yerli, milli duruş diyenler, şimdi Türk ekonomisini ve Türkiye'nin geleceğini Amerikalılara emanet eden bu 'ikinci yüzyıl çağrısını' nasıl görüyorlar? Vicdanları kaldırıyor mu? Kabul edilebilir bir şey mi?" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 70 kişilik siyaset üstü bir güç birliği kurulu oluşturduğunu ifade eden Bozdağ, "O zaman parlamentoya, parti meclisine, parti yönetimine, parti teşkilatlarına ne gerek var? Siz, eğer bunların dışındakilerle Türkiye'yi yönetecekseniz, buyurun yönetin. Çok net söylüyorum. Siyaset kurumuna, siyasetçiye, milletten yetki ve güç alanlara güvenmeyen hastalıklı bir zihniyetin görüntüsü burada var." diye konuştu.

"Türkiye'de bir sıcak para sorunu mu var? Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'ye gidişi, görüştüğü kişiler de çok eleştirildi. Siz, takip edebildiniz mi o süreci?" sorusu üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyorum, sizin elinizde kara para aklama veyahut da uyuşturucu baronlarının parasıyla bütçe açığını kapamaya dair bilgiler varsa, lütfen Türk medyasına açıklayın. Baronlarla kim iş birliği yapıyorsa, bunların isimlerini ve işbirliğini gösteren bilgi, belge, delil ne varsa bunları Türk milletinin önüne koyun. Bakın, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı, Adalet Bakanı olarak da kendisine buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen Sayın Kılıçdaroğlu, elinizde kara para aklamayla ilgili Türkiye ekonomisi ve 'bütçe açığını baronların uyuşturucudan elde ettiği parayla kapamayla' ilgili iddialarınız neyse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ya da uygun gördüğünüz bir Cumhuriyet Başsavcılığına iletin. Bilgileri, belgeleri, delilleri de ekleyin. Bakın bugün bütçe görüşmeleri var, bütçe görüşmelerinde de bu isimleri lütfen açıklayın. Ama kimse bunları açıklamıyor. Herkes konuşuyor."

"İsveç'in NATO üyeliğine" ilişkin bir soruya Bozdağ, "En son PKK'lı bir teröristi İsveç hükümeti Türkiye'ye gönderdi. Bu, süreç bakımından ne anlama gelir derseniz, samimiyeti ve iyi niyeti göstermesi bakımından bir başlangıç olarak görüyoruz. İnşallah arkası aynı samimiyetle devam eder." yanıtını verdi.

- "İnfaz koruma memurları için önemli adımımız olacak"

Sorular üzerine Bakanlık çalışmalarını da anlatan Bozdağ, UYAP'ı engellilerin kullanması için daha etkin hale getiren adımlar attıklarını, gelecek günlerde yeni bir yargı paketini TBMM'nin gündemine gelecek şekilde hazırladıklarını aktardı.

Adalet Bakanlığı çalışanlarının özlük haklarının makul ve adil olması konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Bekir Bozdağ, bu konularda çalışmalarının sürdüğünü, atılması gereken adımları atacaklarını kaydetti. Bakan Bekir Bozdağ, gelecek günlerde infaz koruma memurları için önemli bir adımlarının olacağını ifade etti.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 27
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Real Valladolid 19 20
17. Cadiz 19 19
18. Getafe 19 17
19. Celta Vigo 19 18
20. Elche 19 6
banner23