Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve Fazileti nelerdir?

Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve Fazileti nelerdir? Soruları Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte internnette araştırılan konular arasına girdi. Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve Fazileti nelerdir? Sorularının cevabını sizler için derledik.

Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve Fazileti nelerdir?

Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve Fazileti nelerdir? Soruları Kuran’ın Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gece olan fazileti sevabı bol olan Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve Fazileti nelerdir? Sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Müslümanlarca çok kutsal sayılanbu gün, ramazan ayının 27. gecesi idrak edilir. İşte Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve Fazileti nelerdir? Sorularının yanıtı...

Kadir Gecesi nedir, ne demek?

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’ân-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

“Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

Kadir Gecesi'nin fazileti, önemi nedir?

Kadir gecesi; Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. İmâm-ı Şafii hazretleri 17., İmâm-ı a'zam Ebû Hanife hazretleri ise, 27. gecesi olması çok vaki olur buyurmuştur. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi. Kur’ân-ı kerimde övülen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı kerim, Resûlullah efendimize bu gece gelmeye başladı. Ravda-tül-ülemâ kitabında, Kadir gecesinin fazileti açıklanırken deniliyor ki:
“Allahü teâlâ; Muhammed aleyhisselamın ümmetine Ramazan ayında beş şey verir ki, onlardan başka kimseye vermemiştir. Beş şeyden beşincisi; Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir. Hatta eğer bir kimse, o gecede Allahü teâlâya ibadet etse, günahlarını affeder. O gecede Cehennemden azat olur. O gecede bütün Ramazan ayı müddetince azat olanlar kadar mümin azat olur.”

Bu geceyi, Kur’ân-ı kerim okuyarak, teravih ve kaza namazı kılarak, istiğfar ederek geçirmeli, ahirete giden yakınlarımızı da hatırlayarak onlara da dua etmelidir. Peygamber efendimizin hazret-i Aişe validemize tavsiye ettiği şu duayı da çok okumalıdır:
(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

Kadir Gecesi'nin alametleri nelerdir?

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]

(Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.) [Taberani]

(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]

İran'da Kadir Gecesi'nin İki Anlamı Var

İran'da Ramazan ayının 19, 21 ve 23’üncü gecelerinde Hz. Ali yad ediliyor. İranlı Müslümanlar mescitlerde buluşarak yas merasimleri düzenliyor. Aynı zamanda İran'da Kadir Gecesi olarak kabul edilen bu gece dualarla geçiriliyor.

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi, bütün Müslümanlar gibi İranlılar için de önemli bir gün. İranlılar için bu günün ayrı bir önemi daha var. Büyük çoğunluğunu Şii Müslümanlar’ın oluşturduğu İran'da, Hz. Ali'nin şehadetinin de Kadir Gecesi’nde gerçekleştiği kabul ediliyor.

Bu nedenle Ramazan ayının 19, 21 ve 23’üncü gecelerinde Hz. Ali’ye adanan merasimler düzenleniyor. Kuran-ı Kerim'in indiği bu mübarek gecede camiler, sabaha kadar ibadet edenlerle dolup taşıyor. Hz. Ali'nin şehadet yıldönümü sebebiyle mersiyeler okunuyor.

İran'daki kimi kaynaklara göre Ramazan ayının 19’uncu günü seher vakti Kufe Camii’ne giden Hz. Ali, Hariciler’in zehirli kılıcı ile yaralanır. Zehrin etkisi ile 2 gün sonra şehadete erer. Şiiler için Kadir Gecesi’ne denk geldiği düşünülen bu gün, Hz. Ali'nin şehadetinin de yıldönümü olarak anılıyor. Ülkenin her yerinde yas merasimleri düzenleniyor.

Af dilenilen, dualar edilen bu gece sahur vaktine kadar devam ediyor. Ülkenin önce gelen yetkilileri de farklı camilerde yas merasimlerine katılıyor. Ayrıca, gece başlayıp sabaha kadar süren merasimler sebebiyle İran’da resmi tatil uygulanıyor.


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner8

banner19

banner6

banner17