banner10

Ankara'da ekmek zammı tartışması, bakanlık el koydu

Ankara'da bu sabah fırıncılar, ekmeğe yüzde 25 zam yaparak 1,25 TL'den satmaya başladı. Konuya önce valilik, ardından da Ticaret Bakanlığı dahil oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklamada, Ankara'daki yüzde 25'lik ekmek zammının durdurulduğu belirtildi.

Ankara'da ekmek zammı tartışması, bakanlık el koydu

Ankara'da ekmeğe yapılan yüzde 25'lik zammın, Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğu bildirildi.

Ankara'da bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatında yüzde 25 oranında artış yapılarak 1 liradan 1,25 TL'ye yükseltilmişti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, başkentte ekmek fiyatlarının 2 yıldır arttırılmadığına dikkat çekmişti.

Ankara'da ekmeğe bu sabah gelen yüzde 25'lik zammın ardından valilik devreye girdi ve yapılan açıklamada,  bu fiyatın "günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı" bildirilmişti.

Son olarakta Ticaret Bakanlığı konuya el atıı ve yapılan açıklamada, "Bakanlığın görüşü alınmadan ekmekte yapılan fiyat artışı hükümsüzdür." denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması şöyle;

Son zamanlarda yerel ve ulusal basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler ve açıklamalar hakkında doğru bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür. 
Ekmek fiyatları, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. 
Bu kapsamda, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur.

Dolayısıyla, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile Bakanlığımız görüşünün alınması gerekmekte, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca 28/09/2018 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelikle, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden daha az ödeme yapılamayacağı düzenlenmiş ve halihazırda 28/09/2018 itibarıyla mevcut tarifede değişiklik yapılmaksızın üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış bulunmaktadır. Ekmek üreticilerine yönelik yapılan maliyet azaltıcı bu tedbire rağmen halkın temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının speküle edilerek artırılmasına dair haksız ve yetkisiz girişimler müşahede edilmektedir.

Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir.

Bu itibarla, ilgili hükümlerde belirtilen süreçlere riayet edilmeden veya Bakanlığımız görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup, bunlar ve belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANKARA'DA BUGÜN EKMEK 1,25 TL'DEN SATILMAYA BAŞLANMIŞTI

Ankara'da bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatında yüzde 25 oranında artış yapılarak 1 liradan 1,25 TL'ye yükselmişti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, başkentte ekmek fiyatlarının 2 yıldır arttırılmadığına dikkat çekmişti.

Ankara'da ekmeğe bu sabah gelen yüzde 25'lik zammın ardından valilik devreye girdi. Valilikten yapılan açıklamada bu fiyatın "günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı" bildirildi.

Kaynak: www.sondevir.com 

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 18:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner8

banner19

banner6

banner17